OVP Advertentie

Nieuwsflits september 2019

OVP
Nieuwsflits

Nieuwsflits september 2019

Afgelopen week heeft het bestuur van de OVP weer bijeengezeten. De agenda was weer goed gevuld. Als eerste kwam met vrouw Jeanet Notten langs van Breda Gelijk ! Voor een inclusieve stad . Zij gaf aan dat Breda Gelijk! een belangenorganisatie is voor mensen met een beperking en zij zich inzet om onder andere ondernemingen toegankelijk te maken voor iedereen. Daarbij gaf ze voorbeelden en tips qua aanpassingen/ wensen . De presentatie is binnenkort terug te vinden op de website van de OVP.

De vergadering heeft ook de actie rondom de kermis geëvalueerd en zij was zeer tevreden met de grote hoeveelheid kinderen die er maandag op de kermis waren. Ook het bestuur samen met het dorpsplatform Prinsenbeek was die maandag aanwezig op de kermis. En wel om met de ouderen vanuit Hagedonk een ronde te maken over de kermis. Dit is als zeer positief ervaren en zal naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar weer een vervolg krijgen,

Ook gaat het bestuur samen het de organisatie van het BBF om tafel om die samenwerking te evalueren, hierover meer in een volgende nieuwsflits.

Verder is er stil gestaan bij het achter blijven van de aanmeldingen voor het jaarlijkse uitje van de OVP, dit maal aan het Hof van Overveld. Doordat er zó weinig aanmeldingen waren heeft het bestuur besloten dit uitje niet door te laten gaan.

Het bestuur heeft daarnaast over de volgende onderwerpen gesproken; het gebruik van de digitale reclameborden, de kerstverlichting in de Schoolstraat, een bijdrage aan het waterspeelelement op de nieuwe markt en het gebruik van een app van ENJOJ. Over dit laatste volgt nog meer informatie vanuit Judith Knoops.

Heeft u suggesties, aanvullende punten, ideeën of dergelijke dan kunt u deze altijd aangeven via de mail Communicatie@ovprinsenbeek.nl

Nieuwsflits augustus 2019

De zomervakantie hebben we weer achter ons gelaten.

Afgelopen dinsdag, 27 augustus, zijn we ook weer begonnen met de bestuursvergaderingen. En het was direct een volle agenda. Zo was Erik van de Brand vanuit de werkgroep de Markt aanwezig om te praten over de (financiële ondersteunings-) mogelijkheden inzake de aanleg van het `Waterspeel element Markt`. Het bestuur is positief over het speelelement en gaat bekijken hoe zij kunnen bijdragen.

Andere onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde zijn geweest zijn de sfeerverlichting, de reclameborden (en het ontbreken ervan bij de ingang van het dorp) en de kermis. Voor het laatste zal er nog een oproep komen vanuit de winkelierscommissie aan alle leden voor deelname aan de superleuke actie die zij bedacht hebben.

Ook heeft het bestuur teruggekeken op de laatst borrel tijdens de wielerronde. De opkomst was zéér laag. Het lijkt er op dat het animo om tijdens dit evenement een borrel te organiseren tot een dieptepunt is gedaald. Het momentum lijkt geen goede, er is dan ook voor gekozen om deze borrel te laten vervallen.

Het jaarlijkse uitje voor de OVP staat gepland op zondag 6 oktober aanstaande! Alle leden zijn van harte welkom bij het Hof van Overveld.
De uitnodigingen gaan deze week de deur uit. Meld je snel aan.

Uitnodiging jaarlijkse borrel OVP Wielerronde

Beste leden,

Volgende week vrijdag, 5 juli, is de jaarlijkse wielerronde van Prinsenbeek. En daarmee ook de jaarlijkse borrel van de OVP. 

 

Vorig jaar werd (toen nog) bestuurslid Peter van den Bliek eerst bij de prominenten koers…. weet Eppo Kawaler dit jaar de titel te veroveren? 

Komt het zien en laat je horen 😉

 

Vanaf 20 uur ontvangen we jullie graag met een verkoelend drankje bij De Stee.
Zien we je dan?

 

Zonnige groeten,

Namens het bestuur van de OVP

Nancy Leijten Baas

Kennismaking John van Engelen

Mijn naam is John van Engelen, een pragmatische en resultaatgerichte ondernemer. De klant en mijn mensen staan voor mij centraal. Ik ben ooit (heel lang geleden) gestart als ambtenaar bij respectievelijk de provincie Zeeland en de provincie Noord-Brabant als vergunningverlener en handhaver op milieugebied. Nadat ik dat 6 jaar had gedaan begon het bij mij te kriebelen en ben ik vervolgens de advieswereld ingestapt. Eerst bij Deloitte & Touche en daarna bij KPMG. Bij KPMG ben ik opgeleid tot organisatieadviseur op verschillende terreinen (managementsystemen op het gebied van milieu, arbo en kwaliteit, veranderingsmanagement, projectmanagement, e.d.). Na zo’n 6 jaar heb ik de beslissing genomen om voor mezelf te beginnen, als ZZP’er, met het bedrijf EMC te Prinsenbeek. Via het bedrijf EMC heb ik diverse projecten gedaan en interim opdrachten uitgevoerd (Luchthaven Schiphol, Prorail, e.d.)

Enkele jaren nadat ik gestart was met het bedrijf EMC kreeg ik 20 jaar geleden de mogelijkheid om het bedrijf Tritium Advies over te nemen. Dat heb ik gedaan. Tritium Advies is een onderzoek- en advies bureau op het gebied van bouwen, milieu en veiligheid en is inmiddels uitgegroeid van zo’n 4 mensen naar meer dan 70 mensen, verdeeld over 5 vestigingen in het Zuiden van Nederland, waaronder een bedrijfsvestiging op de Groenstraat 27 in Prinsenbeek.

In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van het Dorpsplatform Prinsenbeek (DPP) en beheer daar tevens samen met de voorzitter van de Ondernemersvereniging Prinsenbeek (OVP) het domein Economie. Tevens ben ik bestuurslid binnen het OVP.  Ik vind het leuk om mensen, partijen en organisatie met elkaar te verbinden en te bezien hoe we zaken in Prinsenbeek voor elkaar maar vooral ook samen beter kunnen maken. Heb je zaken of onderwerpen die in Prinsenbeek beter kunnen, aandacht behoeven, e.d., en wil je daar een keer over sparren of heb je daarbij hulp nodig, neem dan contact met mij op: Telefoon: 06 – 51409843 of stuur een mailtje: john@tritium.nl

Nieuwsflits

Afgelopen 7 mei stond er een bestuursvergadering ingepland. De vergadering heeft gekeken naar de openstaande acties die meegegeven zijn vanuit Seinpost met betrekking tot de evaluatie. Vanuit de leden zijn er geen aanvullende op-/aanmerkingen gekomen op het rapport. Het bestuur zal de punten verder afhandelen.

Kort is er stilgestaan bij de algemene ledenvergadering. Daar is gesproken over een alternatief voor de golfdag. Graag roepen we hierbij de leden op om aan te geven waar de voorkeur ligt;

  • Midgetgolf / boerengolf / jeu de boules in combinatie met een BBQ
  • Een (uitgewerkt) programma op de KuilKroegentocht langs de ondernemers

Graag horen we dat uiterlijk 31 mei a.s.

Ook hebben we de ondernemersvereniging van Ulvenhout vanavond ontvangen. Kennis en ervaringen zijn over tafel gegaan. Het was een prettig onderhoud.

Volgende vergadering staat gepland op 4 juni aanstaande; heb je punten om mee te geven dan kan dit via de mail communicatie@ovprinsenbeek.nl.

Nieuws betreffende werkzaamheden Markt

De werkgroep “Markt” is klaar met dit project en beperkt zich nu tot de fontein en de fundraising daarvoor. Mede op aandringen van de werkgroep communiceert de aannemer direct met de betrokken ondernemers en bewoners, zijn er berichten op prinsenbeeknieuws.nl en er is de bouwapp waarop het project te volgen is. 

Avondje uit in eigen dorp

Zaterdag 6 april jl. had de ondernemersvereniging Prinsenbeek een avondje uit in eigen dorp georganiseerd voor de leden van de OVP. Helaas waren de aanmeldingen minder dan vorig jaar bij Ron Scheepers maar dat mocht de pret niet drukken.

In zijn tweede programma Monopoly onderzoekt Nabil (Aoulad Ayad) wat het met je doet als je (te veel) geld hebt. Word je er gemeen van? Of dom of gek? Of is het zo simpel als de neergeknalde rapper Notorious B.I.G. zei: ‘The more money you make, the more problems you get.’ Het ligt er natuurlijk maar aan wat je met je geld doet.

We hebben weer mogen genieten van een leuke voorstelling, de versnaperingen vanuit de Drie Linden en van elkaar.

Dank allemaal voor jullie enthousiasme en hopelijk tot een volgende keer.

Kennismaking Judith Knoops

Beste leden,

Graag wil ik jullie voorstellen aan Judith Knoops, bestuurslid OVP, vertegenwoordiger Winkeliers. 

 

Mijn naam is Judith Knoops en ik ben samen met Hans Verhoef eigenaar van Bier&Borrels, slijterij en bierspeciaalzaak in de Groenstraat. Vanuit het bestuur vertegenwoordig ik met veel plezier de winkeliers binnen de OVP. Samen met de winkelierscommissie organiseren we winacties op het dorp, zoals de moeder- en vaderdagactie en de najaarsactie. Daarnaast verwelkom ik  nieuwe winkeliers en neem ik helaas afscheid van winkeliers die stoppen. Dit doe ik natuurlijk het liefst samen met een lid van de commissie of het bestuur.

 

Mocht je leuke ideeën hebben voor nieuwe acties of initiatieven, hoor ik dat heel graag! Ik sta altijd open voor een stuk vernieuwing.

Je kan me bereiken op winkeliers@ovprinsenbeek.nl of 06-27332607

 

Tot snel?!

 

Groet,

Judith

Nieuwsflits

Dinsdagavond 18 april heeft het bestuur van de OVP haar maandelijkse vergadering gehouden. Daarin heeft zij gesproken over de helaas lage opkomst tijdens de ALV. Het is van belang dat er verbinding blijft met de leden. De punten die in de ALV zijn aangekaart door onder andere Seinpost zijn nog kort besproken en de acties zijn verdeeld.

Een van die punten is de communicatie en zichtbaarheid van de bestuursleden. Daarvoor zullen we aan de hand van het onderstaande organogram de mensen aan u voorstellen. Als eerste starten we met Judith Knoops, eigenaar Bier & Borrels, afgevaardigde van de winkeliers binnen het bestuur.

Load More