Lid worden?

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden als OVP-lid.

Bedrijf

Contactpersoon

Vestigingsadres

Postcode vestigingsadres

Plaats vestigingsadres

Postadres

Postcode postadres

Plaats postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Website

Betaalwijze

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan per kalenderjaar jaar. De opzegging geschiedt voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar van opzegging, schriftelijk aan de secretaris van Ondernemersvereniging Prinsenbeek.

Voor akkoord:
Vink aan voor akkoord met bovenstaande.

Voor een vlotte afhandeling van de facturing in onze administratie vragen wij u om een incassomachtiging af te geven.

Hierbij verklaart bovenstaand bedrijf de machtiging voor incasso tot wederopzegging te geven aan de Ondernemersvereniging Prinsenbeek. De te incasseren bedragen hebben betrekking op de te sturen facturen van de Ondernemingsvereniging Prinsenbeek. De facturen hebben betrekking op de contributie. De facturen worden na 10 dagen geïncasseerd. De terugboekingstermijn is maximaal 30 dagen.

Bank/giro rekeningnummer:

Tenaamstelling rekeningnummer:

Datum:

Voor akkoord:
Vink aan voor akkoord met bovenstaande.

Wij danken u hartelijk voor uw aanmelding en hopen u graag terug te zien tijdens een van onze activiteiten en/of dat u meedoet aan de door ons te organiseren acties.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Ondernemersvereniging Prinsenbeek