Afgelopen 7 mei stond er een bestuursvergadering ingepland. De vergadering heeft gekeken naar de openstaande acties die meegegeven zijn vanuit Seinpost met betrekking tot de evaluatie. Vanuit de leden zijn er geen aanvullende op-/aanmerkingen gekomen op het rapport. Het bestuur zal de punten verder afhandelen.

Kort is er stilgestaan bij de algemene ledenvergadering. Daar is gesproken over een alternatief voor de golfdag. Graag roepen we hierbij de leden op om aan te geven waar de voorkeur ligt;

  • Midgetgolf / boerengolf / jeu de boules in combinatie met een BBQ
  • Een (uitgewerkt) programma op de KuilKroegentocht langs de ondernemers

Graag horen we dat uiterlijk 31 mei a.s.

Ook hebben we de ondernemersvereniging van Ulvenhout vanavond ontvangen. Kennis en ervaringen zijn over tafel gegaan. Het was een prettig onderhoud.

Volgende vergadering staat gepland op 4 juni aanstaande; heb je punten om mee te geven dan kan dit via de mail communicatie@ovprinsenbeek.nl.