De zomervakantie hebben we weer achter ons gelaten.

Afgelopen dinsdag, 27 augustus, zijn we ook weer begonnen met de bestuursvergaderingen. En het was direct een volle agenda. Zo was Erik van de Brand vanuit de werkgroep de Markt aanwezig om te praten over de (financiële ondersteunings-) mogelijkheden inzake de aanleg van het `Waterspeel element Markt`. Het bestuur is positief over het speelelement en gaat bekijken hoe zij kunnen bijdragen.

Andere onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde zijn geweest zijn de sfeerverlichting, de reclameborden (en het ontbreken ervan bij de ingang van het dorp) en de kermis. Voor het laatste zal er nog een oproep komen vanuit de winkelierscommissie aan alle leden voor deelname aan de superleuke actie die zij bedacht hebben.

Ook heeft het bestuur teruggekeken op de laatst borrel tijdens de wielerronde. De opkomst was zéér laag. Het lijkt er op dat het animo om tijdens dit evenement een borrel te organiseren tot een dieptepunt is gedaald. Het momentum lijkt geen goede, er is dan ook voor gekozen om deze borrel te laten vervallen.

Het jaarlijkse uitje voor de OVP staat gepland op zondag 6 oktober aanstaande! Alle leden zijn van harte welkom bij het Hof van Overveld.
De uitnodigingen gaan deze week de deur uit. Meld je snel aan.