OVP
Nieuwsflits

Nieuwsflits september 2019

Afgelopen week heeft het bestuur van de OVP weer bijeengezeten. De agenda was weer goed gevuld. Als eerste kwam met vrouw Jeanet Notten langs van Breda Gelijk ! Voor een inclusieve stad . Zij gaf aan dat Breda Gelijk! een belangenorganisatie is voor mensen met een beperking en zij zich inzet om onder andere ondernemingen toegankelijk te maken voor iedereen. Daarbij gaf ze voorbeelden en tips qua aanpassingen/ wensen . De presentatie is binnenkort terug te vinden op de website van de OVP.

De vergadering heeft ook de actie rondom de kermis geëvalueerd en zij was zeer tevreden met de grote hoeveelheid kinderen die er maandag op de kermis waren. Ook het bestuur samen met het dorpsplatform Prinsenbeek was die maandag aanwezig op de kermis. En wel om met de ouderen vanuit Hagedonk een ronde te maken over de kermis. Dit is als zeer positief ervaren en zal naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar weer een vervolg krijgen,

Ook gaat het bestuur samen het de organisatie van het BBF om tafel om die samenwerking te evalueren, hierover meer in een volgende nieuwsflits.

Verder is er stil gestaan bij het achter blijven van de aanmeldingen voor het jaarlijkse uitje van de OVP, dit maal aan het Hof van Overveld. Doordat er zó weinig aanmeldingen waren heeft het bestuur besloten dit uitje niet door te laten gaan.

Het bestuur heeft daarnaast over de volgende onderwerpen gesproken; het gebruik van de digitale reclameborden, de kerstverlichting in de Schoolstraat, een bijdrage aan het waterspeelelement op de nieuwe markt en het gebruik van een app van ENJOJ. Over dit laatste volgt nog meer informatie vanuit Judith Knoops.

Heeft u suggesties, aanvullende punten, ideeën of dergelijke dan kunt u deze altijd aangeven via de mail Communicatie@ovprinsenbeek.nl