Dinsdagavond 18 april heeft het bestuur van de OVP haar maandelijkse vergadering gehouden. Daarin heeft zij gesproken over de helaas lage opkomst tijdens de ALV. Het is van belang dat er verbinding blijft met de leden. De punten die in de ALV zijn aangekaart door onder andere Seinpost zijn nog kort besproken en de acties zijn verdeeld.

Een van die punten is de communicatie en zichtbaarheid van de bestuursleden. Daarvoor zullen we aan de hand van het onderstaande organogram de mensen aan u voorstellen. Als eerste starten we met Judith Knoops, eigenaar Bier & Borrels, afgevaardigde van de winkeliers binnen het bestuur.